ตู้ห้องพักสังเกตอาการผู้ป่วย เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ทางเราได้ดำเนินผลิตและติดตั้งให้กับศูนย์การแพทย์ ทั้งนี้ทางเราต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ไว้วางใช้บริการจากทางเรา

ตู้ห้องพักสังเกตุอาการผู้ป่วย
สำหรับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อสร้างขึ้นเพื่อ “เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ ครบ 3 รอบ” โดยเริ่มโครงการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2542 พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิด

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง มีทั้งหมด 16 ชั้น พื้นที่ทั้งสิ้น 58,595
ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 62 หมู่ 7 ถนนรังสิต – นครนายก อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก โทรศัพท์ (037) 395-085-6 และโทรสาร (037) 095-087
ข้อมูลจาก http://medicine.swu.ac.th/msmc/

คุณสมบัติ ตู้ห้องพักสังเกตอาการผู้ป่วย ที่เราผลิตและติดตั้งให้กับศูนย์การแพทย์ มศว.

สำหรับตัวใช้ผนัง EPS Panel หนา 50mm หรือประมาณ 2-3 นิ้ว แบบเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ,ห้องคลีนรูม เป็นต้น ซึ่งมีคุณสมบัติที่มาพร้อมฉนวนกันความร้อน ลดเสียงรอบกวนจากภายนอกได้อย่างดี
ขนาดของตัวตู้ความกว้าง 6 เมตร ลึก 3 เมตร สูง 2.4 เมตร แบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ห้องด้วยกัน พร้อมติดแอร์ 9000 BTU จำนวน 3เครื่องแบ่งเป็นเครื่องล่ะ 1ห้อง

โครงสร้าง เป็นโครงเหล็กกัลวาไนซ์กันสนิมพิเศษ  กรุบังใบที่เสาเพิ่มความสวยงามและช่วยในเรื่องของการกันสนิมเพิ่มขึ้น
ขนาดรวม ความกว้าง 6 เมตร ความลึก 3 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร
จำนวนห้อง  แบ่งเป็นทั้งหมด 3 ห้อง
ขนาดห้อง ต่อห้องจะมีความกว้างประมาณ 2 เมตร ลึก 3 เมตร สูง 2.4 เมตร
ผนัง เป็นผนัง EPS Panel(ISO WALL) สีขาว เป็นผนังห้องคลีนรูม
พื้น พื้นชั้นล่างวีว่าบอร์ดหนา 18 มิลลิเมตร ปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้
หน้าต่าง เป็นหน้าต่างกระจกบ้านเลื่อนสลับ 1 ชุดต่อ 1ห้อง
ประตู ประตูแบบบ้านสวิง พร้อมลูกบิดและกุญแจ 1 ชุดต่อ ห้อง
ระบบไฟ
  • แอร์ 9000BTU 1 ตัวต่อ 1 ห้อง
  • เบรคเกอร์ 1 ตัวต่อ 1ห้อง
  • สวิซเปิดไฟ 1 ปุ่ม ปลัํกไฟ 2 ช่อง 1 ชุด ต่อ1 ห้อง
  • ไฟส่องสว่าง 1 ชุดต่อ 1ห้อง

ภาพผลงานการติดตั้ง ตู้ห้องพักสังเกตอาการผู้ป่วย

สำหรับตู้แบบนี้ สามารถปรับเปลี่ยนตู้ออฟฟิศ หรือตู้ห้องพัก บ้านพักชั่วคราวได้ อย่างเช่นปรับเป็น ไม่แบ่งห้อง แต่เพิ่มห้องน้ำภายในเข้าไปเป็นต้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

ด้านหน้า ตู้ห้องพักสังเกตุอาการ

ด้านหลัง ตู้ห้องพักสังเกตุอาการ

ด้านข้าง ตู้ห้องพักสังเกตุอาการ

 เตียง ตู้ห้องพักสังเกตุอาการ

 แอร์ ปลั๊กไฟ ตู้ห้องพักสังเกตุอาการ

 พื้น ตู้ห้องพักสังเกตุอาการ

หลอดไฟ ตู้ห้องพักสังเกตุอาการ