ระบบ Short Range หรือ ไม้กั้นรถยนต์แบบระยะใกล้ เป็นระบบที่ใช้ควบคุมการเข้า – ออก ตามหมู่บ้าน ห้าง หรือโรงพยาบาล ร้านอาหาร หรือสถานที่อื่น ๆ เป็นต้น ระบบนี้จะใช้การทาบบัตรในการเข้า –  ออก โดยบัตรจะถูกอ่านด้วยหัวอ่านระยะใกล้ จึงทำให้รู้ข้อมูลรถที่ผ่าน เข้า – ออก ซึ่งข้อมูลจะดูได้จากการรายงาน ทางโปรแกรมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ แม้จะเป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งมาพร้อมกับระบบป้องกันไม้ตีรถ  ด้วยเซนเซอร์ ( Sensor ) และระบบปลดล็อค โดระบบนี้สามารถดูรายงานการเข้า – ออก ย้อนหลังได้ ซึ่งถือว่าเป็นระบบที่ให้ความปลอดภัยได้ดี

ระบบ Short Range กับ ป้อมยาม เทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์กัน เพราะ…

ระบบ Short Range

ระบบไม้กั้นระยะใกล้ จะใช้วิธีการแตะบัตร หรือทาบบัตรระยะใกล้ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้งานง่าย ช่วยลดการแลกบัตรเข้า –  ออก กับคนที่ต้องใช้รถวิ่งเข้า – ออก หลาย ๆ ครั้งต่อวัน จะได้ไม่ต้องแลกบัตรซ้ำ ๆ จุดเด่นของระบบไม้กั้นระยะใกล้ เป็นระบบที่สามารถควบคุมเวลาในการเข้า – ออก ของผู้ใช้บัตร ระบบนี้ระใช้หัวอ่านระบบ RFID ที่ใช้คลื่นวิทยุ ร่วมกับมาตรฐานการเชื่อมต่อด้วยสาย ซึ่งจะช่วยให้การควบคุมการเข้า –  ออก มีประสิทธิภาพ ระบบไม้กั้นรถระใกล้เหมาะกับพื้นที่

  • ทางเข้าออกหมู่บ้าน
  • ห้าง
  • องค์กร หรือศูนย์ราชการต่าง ๆ
  • โรงงาน
  • โรงพยาบาล

ป้อมยาม ตู้ยาม ป้อมยามสำเร็จรูป

ต่อไปเรามาดูว่ามันสัมพันธ์กับ ป้อมยาม ก็เพราะ เวลาเรามีไม้กั้น ต่อไปที่เราจะนึกถึงก็คือ ป้อมยาม ที่ต้องมีไว้เพื่อ เนื่องจากอุปกรณ์ที่มากับระบบไม้กั้นมันต้องอาศัยในการติดตั้งไว้ที่ป้อมยาม เช่น สวิตซ์ปุ่มกด หรือ ตัวควบคุมการตั้งค่าต่าง ๆ รวมถึงคอมพิวเตอร์ ที่ต้องมีโปรแกรมการรายงานผล เพราะฉะนั้น จึงต้องมีป้อมยามไว้คอยรักษาความปลอดภัย นอกจากจะมีป้อมยามก็ต้องมี รปภ ไว้คอยควบคุมการทำงานของไม้กั้นเช่น คอดูความเรียบร้อยต่าง ๆ ปัจจุบันนี้เราไม่ต้องก่อปูนสร้างป้อมยามเองแล้ว เพราะมีป้อมยามสำเร็จรูป ที่มีผลิตมากขึ้นในประเทศไทย ป้อมยามสำเร็จรูปมีหลากหลายรูปแบบ ให้เลือกอีกด้วย และติดตั้งเคลื่อนย้ายก็ง่าย มีน้ำหนักที่เบา แถมมีความทนทานด้วย